English | Ελληνικά
Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2017
Άρθρο
Πρόσωπα στην Επικαιρότητα

Μιχάλης Φιλίππου: Ο Νέος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΛΑΓΗΕ

Τον κ. Μιχάλη Φιλίππου εξέλεξε η έκτακτη γενική συνέλευση του ΛΑΓΗΕ, την Παρασκευή, 4 Μαρτίου, νέο πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο. Η έκτακτη Γ.Σ. προέβη στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Λειτουργού ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας μετά τη λήξη της θητείας του απερχόμενου κ. Αναστασίου Γκαρή. Ο κ. Φιλίππου, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ΛΑΓΗΕ μετά από την εισήγηση του μοναδικού μετόχου, δηλαδή του Δημοσίου, ήταν μέχρι τώρα επιχειρησιακός διευθυντής του Λειτουργού.

Ο Μιχάλης Φιλίππου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959. Είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πατρών (1977-1982) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Master of Science, του Clarkson University, Potsdam, New York U.S.A. (1985-1986).

Από το 1980 μέχρι και το 1982, στο πλαίσιο της πρακτικής του εξάσκησης, τις καλοκαιρινές περιόδους, εργάστηκε στη ΔΕΗ - Γενική Διεύθυνση Παραγωγής / Μεταφοράς – ΔΕΠΜ - ΤΕΣ, στο Ρουφ, Αττικής.

1983-1985 υπηρέτησε στην Πολεμική Αεροπορία ως Μηχανικός Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων.

Από το 1986 μέχρι το 2001 εργάστηκε στη ΔΕΗ σε θέσεις ευθύνης και συγκεκριμένα: υπεύθυνος κατανομής (Chief Dispatcher) στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας, στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση του σύγχρονου Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας στο Κρυονέρι Αττικής, και στην υποστήριξη των πληροφορικών συστημάτων του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας για τον αυτόματο έλεγχο παραγωγής των μονάδων παραγωγής (Automatic Generation Control-AGC).

Από το 2001 εργάζεται στην ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. (σήμερα ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) σε θέσεις ευθύνης σχετικά με θέματα της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, του Διασυνοριακού Εμπορίου, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Εγγυήσεων Προέλευσης & Ενεργειακού Μίγματος, της  Συμπαραγωγής και του Ρυθμιστικού Πλαισίου. Από το 2004 έως το 2011 ως Διευθυντής και από το 2011 έως σήμερα ως Επιχειρησιακός Διευθυντής.

Η εμπειρία και η εξειδίκευσή του αφορά:

Λειτουργία Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Electricity Transmission Systems Operation), Ηλεκτρική Οικονομία (Electric Energy Economy -Economic Dispatch - Unit Commitment and Electricity Costing),

Επικουρικές Υπηρεσίες – Μηχανική και Πρακτικές Αγοράς (Ancillary Services -Engineering and Market Practices),

Αυτόματος Έλεγχος Παραγωγής – Σχεδιασμός και Ρύθμιση Ελεγκτή (Automatic Generation Control -AGC Controller Design and Tuning),

Συστήματα Παραγωγής Πραγματικού Χρόνου - Μοντελοποίηση, Ρύθμιση και Συντήρηση Βάσεων Δεδομένων (Real Time Generation - Data Base Modeling, Tuning and Maintenance),

Αρχιτεκτονική και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Κέντρων Έλεγχου Ενέργειας (Architecture and Design of Energy Control Centers Information Systems),

Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας – Διασυνοριακό Εμπόριο και Ρυθμιστικές Πρακτικές (Electricity Market – Interstate Trading & Regulatory Practices),

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Renewable Energy Sources),

Συστήματα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Cogeneration Heat and Power Systems – CHP Units),

Μηχανισμοί Διαχείρισης Χρηματοοικονομικού Κινδύνου σε Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας (Electricity Market Risk Management Mechanisms),

Εμπορία Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων Ρύπων (Greenhouse Gas Emission Allowance Trading Schemes). 

Επαγγελματική εκπαίδευση:

i) στο Educational Center Digital Equipment Corporation (DEC), Boston, Massachusetts, U.S.A. με αντικείμενο συστήματα υπολογιστών VAX HW&SW, Μάιος 1991- Αύγουστος 1991,

ii) στο Educational Center CEGELEC/ESCA, Seattle, Washington, U.S.A. με αντικείμενο Power Applications Software, Ιανουάριος 1992 - Μάιος 1992,

iii) Εκπαίδευση στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της εταιρείας ORACLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. σε λογισμικό:  Oracle8 Database and Network Administration. ORACLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. Κέντρο Εκπαίδευσης Αθήνα, Ελλάδα,  Απρίλιος 1999 - Μάιος 1999, και

iv) 65 ωρών Σεμινάριο “Management”, 05-10/03/2000 και  26-29/03/2000, οργάνωση Διεύθυνση Εκπαίδευσης της ΔΕΗ.

Διετέλεσε επιθεωρητής στα Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα:

α) Esprit Project No 29172 / AMEBICA / EUROPEAN COMMISSION, DG XIII, Δεκέμβριος 1998 - Ιούνιος 2001, και

β) Esprit Project No 27449 / ΙNTELEC / ΕUROPEAN COMMISSION, DG XIII, Σεπτέμβριος 1999 - Μάιος 2000,

καθώς και τεχνικός υπεύθυνος της ΔΕΗ στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο: Esprit Project No 22967/ VENN /  EUROPEAN COMMISSION, DG XIII, Ιανουάριος 1997 - Ιανουάριος 2000.

Έχει δημοσιεύσει εργασίες, πλέον των 30,  σε διεθνή συνέδρια, ημερίδες και περιοδικά.

Διετέλεσε τακτικό μέλος της Επιτροπής Αγοράς (Market Committee) του European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E), από την ίδρυσή της μέχρι και τον Ιανουάριο 2012.

Είναι Τακτικό Μέλος του ΤΕΕ, Μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Τακτικό Μέλος της CIGRE και συμμετέχει ως Μηχανικός στον κατάλογο Διαιτητών και Επιδιαιτητών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ).

Υποστηρικτές
2nd Energy Tech Forum 2017
Σχετικά
1st Energy Tech Forum

Ενεργειακές Αγορές

Διεθνείς Τιμές

 • Αργό Πετρέλαιο
  Brent 15/12 $63,53/βαρέλι
  WTI 15/12 $57,41/βαρέλι
 • Λιθάνθρακας
  Global RB,30/07 $72,57/tn
 • Φυσικό Αέριο
  30/07 $3,824 - 10000 MMBTU
 • Ευρωπαϊκά Δικαιώματα Εκπομπών (ETS)
  15/12 €7,07

Στην Ελλάδα

 • Αμόλυβδη Βενζίνη
  Λιανική-Μ.Όρος Αττικής,14/12  €1,533/lt
 • Αμόλυβδη Βενζίνη, 95 RON
  Εκ Διυλιστηρίου,15/12 €426,10/m3
 • Μαζούτ No 180 (1% S)
  Εκ Διυλιστηρίου,23/04 €-/m3
 • Diesel Κίνησης 10 PPM (0)
  Εκ Διυλιστηρίου,15/12 €519,91/m3
 • Ηλεκτρισμός - Ο.Τ.Σ.
  ΔΕΣΜΗΕ,15/12 €61,694/MWh
Αναλυτικές Τιμές » Τιμές Καυσίμων »
Videos
Κατάλογος Ενεργειακών Επιχειρήσεων - Business Directory
Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί
 • ΙΕΝΕ
 • IEA
Συνεργαζόμενα Μέσα
 • Euro2day
 • NOMISMA
 • FMVOICE