English | Ελληνικά
Τρίτη, 24 Απριλίου 2018
Άρθρο
Χρηματιστήριο της Ενέργειας

Στα 118 Εκατ. Ευρώ τα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου Motor Oil το Πρώτο Εξάμηνο

Στα 117,987 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του ομίλου Motor Oil το πρώτο εξάμηνο του έτους, έναντι 141,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη  περίοδο του 2015. Σημειώνεται ότι τα οικονομικά αποτελέσματα επηρεάστηκαν από την προγραμματισμένη περιοδική συντήρηση των μονάδων του διυλιστηρίου της μητρικής εταιρείας.

Σε επίπεδο μητρικής,  τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 110,393 εκατ. ευρώ, έναντι 137,359 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου μειώθηκε κατά 1,001,3 δισ. ευρώ. ή 27,38% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2015, στα 2,656 δισ. ευρώ, λόγω της μείωση του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκφρασμένες σε δολάρια) κατά 34,4% και τη μείωση του όγκου των πωλήσεων κατά 3,74%. Η τελευταία αποδίδεται στις εργασίες συντήρησης του διυλιστηρίου. 

Όπως επισημαίνεται στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση, από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των ενοποιημένων πωλήσεων προκύπτει ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του ομίλου, καθώς οι πωλήσεις εξωτερικού και ναυτιλίας ανήλθαν σε 73,49% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων, έναντι 72,90% την αντίστοιχη περίοδο του 2015, όπως επίσης και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας (διαμορφώθηκε σε 83,04% το α’ εξάμηνο 2016 έναντι 86,77% το α’ εξάμηνο 2015). 

Ικανοποιητικά λειτουργικά αποτελέσματα στο β΄εξάμηνο

Σύμφωνα με την έκθεση, σε λειτουργικό επίπεδο η εταιρεία, μέσω των εξαγωγών που ιστορικά αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεών της, είναι σε θέση να χρηματοδοτεί την αγορά αργού στα τρέχοντα επίπεδα τιμών διασφαλίζοντας την αδιάκοπη τροφοδοσία του διυλιστηρίου της με πρώτη ύλη μη επηρεαζόμενη από τους περιορισμούς που έχουν τεθεί αναφορικά με την κίνηση κεφαλαίων (capital controls) στην Ελλάδα. 

Για το δεύτερο μισό της τρέχουσας χρήσης, τα λειτουργικά αποτελέσματα της εταιρείας αναμένονται ικανοποιητικά, λαμβάνοντας υπόψη, τη δυνατότητα του διυλιστηρίου να πραγματοποιεί περιθώρια στο ανώτερο εύρος του κλάδου, σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο εργασιών, συνεκτιμώντας και το γεγονός ότι οι επιπτώσεις της προγραμματισμένης περιοδικής συντήρησης των μονάδων του διυλιστηρίου (χαμηλότερος όγκος πωλήσεων, μικρή επιβάρυνση των περιθωρίων διύλισης) αποτυπώνονται στα μεγέθη του πρώτου μισού της χρήσης.

Επενδύσεις 24 εκατ. ευρώ στη συντήρηση του διυλιστηρίου

Η επενδυτική δαπάνη της εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 ανήλθε σε 30 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος αυτής (80% περίπου) να αφορά στο πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης των μονάδων του διυλιστηρίου. Το πρόγραμμα, διάρκειας ενός μηνός περίπου, ξεκίνησε στα τέλη Μαίου και ήταν αποφασιστικής σημασίας για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του διυλιστηρίου. 

Ειδικότερα, η έμφαση δόθηκε στο Συγκρότημα Υδρογονοπυρόλυσης/Hydrocracker Complex, στη Νέα Μονάδα Επεξεργασίας Αργού/New Crude Distillation Unit (πρώτη συντήρηση μετά την έναρξη λειτουργίας της το Μάιο του 2010) και στο Συγκρότημα Λιπαντικών/Lubes Complex. 

Το υπόλοιπο μέρος της επενδυτικής δαπάνης διετέθη για εν εξελίξει επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση της ποιότητας παραγωγής του διυλιστηρίου καθώς και στην ενίσχυση των υποδομών του. Τα κυριότερα έργα περιλαμβάνουν την αύξηση παραγωγής jet & automotive diesel από τον Hydrocracker και την κατασκευή νέων δεξαμενών στο χώρο που δημιουργήθηκε μετά την υπογειοποίηση των καλωδίων ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ.
Υποστηρικτές
Επενδύοντας στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα
Σχετικά
11th SE Europe Energy Dialogue

Ενεργειακές Αγορές

Διεθνείς Τιμές

 • Αργό Πετρέλαιο
  Brent 23/04 $74,01/βαρέλι
  WTI 23/04 $68,15/βαρέλι
 • Λιθάνθρακας
  Global RB,15/03 $92/tn
 • Φυσικό Αέριο
  04/03 $6,87 - 10000 MMBTU
 • Ευρωπαϊκά Δικαιώματα Εκπομπών (ETS)
  23/04 €12,75

Στην Ελλάδα

 • Αμόλυβδη Βενζίνη
  Λιανική-Μ.Όρος Αττικής,22/04  €1,565/lt
 • Αμόλυβδη Βενζίνη, 95 RON
  Εκ Διυλιστηρίου,21/03 €465,62/m3
 • Μαζούτ No 180 (1% S)
  Εκ Διυλιστηρίου,23/04 €-/m3
 • Diesel Κίνησης 10 PPM (0)
  Εκ Διυλιστηρίου,21/03 €556,64/m3
 • Ηλεκτρισμός - Ο.Τ.Σ.
  ΔΕΣΜΗΕ,23/04 €54,118/MWh
Αναλυτικές Τιμές » Τιμές Καυσίμων »
Videos
Κατάλογος Ενεργειακών Επιχειρήσεων - Business Directory
Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί
 • ΙΕΝΕ
 • IEA
Συνεργαζόμενα Μέσα
 • Euro2day
 • NOMISMA
 • FMVOICE