English | Ελληνικά
Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018
’ρθρο
Ειδήσεις Ελληνικές

Οι Έλληνες Επιχειρηματίες που Βρίσκονται στο «Σύστημα Τραμπ» [Ονόματα]

Ανατροπές και νέους συσχετισ΅ούς ακό΅η και στο εγχώριο επιχειρη΅ατικό σκηνικό φέρνει το «δόγ΅α Τρα΅π», που θα εφαρ΅όσει αποφασιστικά το επιτελείο του Α΅ερικανού νέου προέδρου. Ο τερ΅ατισ΅ός των ε΅πορικών συ΅φωνιών, ο διαφαινό΅ενος απο΅ονωτισ΅ός και οι νέου τύπου ΅πίζνες ΅ε τους υπουργούς επιχειρη΅ατίες είναι ΅ερικοί από τους παράγοντες που θα καθορίσουν τις εξελίξεις όχι ΅όνο στο διεθνές προσκήνιο, αλλά και στην Ελλάδα, σε ΅ια περίοδο που το εγχώριο επιχειρείν ΅ετασχη΅ατίζεται άρδην.

Οι αλλαγές που φέρνει η α΅ερικανική νέα διοίκηση θα επηρεάσουν τους συσχετισ΅ούς και τις ισορροπίες στον τραπεζικό κλάδο, την ενέργεια και την ά΅υνα, ενώ θα ευνοήσουν τις big business, από τις οποίες θα προκύψουν νέα σχή΅ατα και πρόσωπα. Από τις πρώτες κιόλας η΅έρες της νέας διακυβέρνησης στην Ουάσινγκτον, το «ξήλω΅α» του παλιού συστή΅ατος «φίλων» των ∆η΅οκρατικών είναι προφανές.

Πρόσωπα ΅ε ισχύ και εξουσία απο΅ακρύνονται από τα κο΅βικά ση΅εία των εξελίξεων και δίνουν τη θέση τους σε νέα.

Ενα από αυτά είναι ο ο΅ογενής Αντριου Λιβέρης, CEO της Dow Chemicals, στον οποίο ο Ντόναλντ Τρα΅π έχει αναθέσει την αποστολή να διαχειρίζεται τις σχέσεις της νέας κυβέρνησης ΅ε τους επιχειρη΅ατίες.

Ο Α. Λιβέρης, που πρόσφατα τοποθετήθηκε επικεφαλής του Α΅ερικανικού Βιο΅ηχανικού Συ΅βουλίου, θα έχει κο΅βικό ρόλο τόσο στο εσωτερικό (επίση΅η αποστολή του είναι «να επαναφέρει τη βιο΅ηχανία στην Α΅ερική») όσο και στο εξωτερικό.

Σύ΅φωνα ΅ε τις ενδείξεις, πολλές από τις ΅εγάλες δουλειές των ΗΠΑ θα περάσουν από τα χέρια του, όπως και οι σχέσεις του Λευκού Οίκου ΅ε τους ξένους επιχειρη΅ατίες. Ενας από τους το΅είς που «ξαναφέρνει» τη βιο΅ηχανία στις ΗΠΑ (άρα βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής του Ντ. Τρα΅π) και «ακου΅πάει» την Ελλάδα είναι η ά΅υνα και οι εξοπλισ΅οί.

Μετά από ΅ία δεκαετία «σιωπής», η Ελλάδα είναι έτοι΅η να προχωρήσει σε ορισ΅ένες αναγκαίες παραγγελίες και σύ΅φωνα ΅ε τις ενδείξεις οι ΗΠΑ θα είναι ο αποκλειστικός προ΅ηθευτής. Αλλωστε, οι διακρατικές συ΅φωνίες που προκρίνονται από την κυβέρνηση έχουν ΅ικρά περιθώρια να βρεθούν στο στόχαστρο επικρίσεων για «΅ίζες» ή ύποπτα παιχνίδια. Στο πλαίσιο αυτό, έχει δρο΅ολογηθεί ο εκσυγχρονισ΅ός των ΅αχητικών F-16 από την κατασκευάστρια Lockheed Martin (θα επιση΅οποιηθεί ΅ε LoA ΅έσα στο έτος), ενώ τις προηγού΅ενες η΅έρες η Ελλάδα εξέφρασε ενδιαφέρον και για το πρόγρα΅΅α του ΅αχητικού F-35 (από την ίδια εταιρεία), το οποίο θα προ΅ηθευτεί η Τουρκία.

Ο «άνθρωπος» της Lockheed Martin στην Ελλάδα είναι ο Ντένης Πλέσσας. Σε αντίθεση ΅ε τον Θω΅ά Λιακουνάκο, δεν είναι ατζέντης, αλλά στέλεχος της εταιρείας, ΅ε ΅ακρά θητεία στην Ελλάδα. Αλλωστε, από τα χέρια του έχουν περάσει και οι τέσσερις συ΅βάσεις προ΅ήθειας F-16 έως σή΅ερα. Πρόσωπο που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις στα α΅ερικανικά σαλόνια είναι και ο Κρίστιαν Χατζη΅ηνάς.

Ο επικεφαλής της Θέων Αισθητήρες βρίσκεται ε΅πλεκό΅ενος εδώ και τρεις δεκαετίες στις αγορές α΅ερικανικών όπλων (ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα F-16), αφού διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις τόσο ΅ε την κατασκευάστρια Lockheed όσο και ΅ε τις εταιρείες που παράγουν κρίσι΅α εξαρτή΅ατα και οπλικά συστή΅ατα του ΅αχητικού (Raytheon, Pratt & Whitney, General Electric κ.λπ.).

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Η ενέργεια, ό΅ως, παρα΅ένει ο πιο ση΅αντικός το΅έας για την α΅ερικανική διπλω΅ατία, όπως δείχνει και η τοποθέτηση του Ρεξ Τίλερσον, ΅έχρι τώρα αφεντικού του πετρελαϊκού κολοσσού Exxon Mobil, ως επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτ΅εντ. Ο Τίλερσον, που διατηρεί στενές σχέσεις και ΅ε τη Μόσχα (έχει συνεργαστεί ΅ε τη Rosneft και έχει τι΅ηθεί από τον Βλ. Πούτιν), θα διαχειριστεί, ΅εταξύ άλλων, το παιχνίδι των αγωγών, την ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και τη νέα δυνα΅ική στην Εγγύς και τη Μέση Ανατολή, ΅ε πρωταγωνιστές την Τουρκία, το Ισραήλ, την Αίγυπτο, την Ελλάδα και την Κύπρο. Στο νέο ενεργειακό παιχνίδι, οι ΗΠΑ θα αξιοποιήσουν ισχυρούς τοπικούς παίκτες και παράγοντες, γεγονός που ευνοεί τους ΅εγάλους εγχώριους ενεργειακούς ο΅ίλους ΅ε διασυνδέσεις στις ΗΠΑ, όπως αυτούς των οικογενειών Βαρδινογιάννη και Μυτιληναίου.

Ο τελευταίος άλλωστε έχει συνεργαστεί ήδη ΅ε α΅ερικανικές εταιρείες (General Electric κ.λπ.) για την κατασκευή ενεργειακών έργων σε όλη τη Μέση Ανατολή, αλλά κυρίως στο Ιράκ, γεγονός που καταδεικνύει το επίπεδο των επαφών του ΅ε το α΅ερικανικό σύστη΅α. Εξελίξεις ό΅ως ανα΅ένονται και για τον ό΅ιλο των ΕΛ.ΠΕ., ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω των παραγγελιών που έχει κάνει από το Ιράν, αλλά και της συ΅΅ετοχής του σε έρευνες κοιτασ΅άτων υδρογονανθράκων σε διάφορες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου.

Συντονιστής της α΅ερικανικής πολιτικής σε αυτόν τον το΅έα ανα΅ένεται να είναι ο Τζορτζ Παπαδόπουλος, διευθυντής του Κέντρου ∆ικαίου και Ασφάλειας ∆ιεθνούς Ενέργειας και Φυσικών Πόρων του Λονδίνου, που εντάχθηκε στο ενεργειακό team του Ντόναλντ Τρα΅π.

Το γεγονός ότι η Κύπρος ανέθεσε στην πρώην εταιρεία του Τίλερσον την ανάπτυξη του «οικοπέδου 10» της αποκλειστικής οικονο΅ικής ζώνης της ήδη δια΅ορφώνει ένα νέο πλαίσιο «ευκαιριών», ΅έσα στο οποίο θα κινηθούν οι ενεργειακές ΅πίζνες στην ευρύτερη περιοχή, ΅ε πρωταγωνιστή άλλον έναν Α΅ερικανό υπουργό: τον Γουίλ΅πουρ Ρος, του fund WL Ross, το οποίο έχει την πλειοψηφία της Τράπεζας Κύπρου.

Με την κυπριακή τράπεζα να θεωρείται ο ΅εγάλος ευνοού΅ενος (αφού θα διαχειρίζεται τις σχετικές ΅πίζνες) από την ανάπτυξη των κυπριακών κοιτασ΅άτων, συνέργειες ανα΅ένονται και για τον συνέταιρό του στη Eurobank, Πρε΅ Γουάτσα, του Fairfax.

Αν ο Ρος επέλεξε να ε΅πλακεί ΅όνος του στο κυπριακό στοίχη΅α, στην Ελλάδα ΅ετέχει ΅ειοψηφικά στο σχή΅α που ελέγχει την τράπεζα. Αυτό ό΅ως δεν θα ε΅ποδίσει α΅φότερους τους επιχειρη΅ατίες να επεκτείνουν τις δουλειές τους στην ευρύτερη περιοχή, ευνοού΅ενοι από την πολιτική της νέας α΅ερικανικής κυβέρνησης. Ειδικότερα, για το Fairfax οι πληροφορίες αναφέρουν πως σχεδιάζει ΅εγάλες δουλειές στο real estate κυρίως ΅έσω της Grivalia (τόσο στη διαχείριση ακινήτων όσο και στον τουρισ΅ό), ενώ ΅ελετά τυχόν επέκταση και στα ενεργειακά σε συνεργασία ΅ε τον Μυτιληναίο, στον ό΅ιλο του οποίου συ΅΅ετέχει ΅ε ση΅αντικό ποσοστό.

Οι επενδύσεις στον τουρισ΅ό

ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ funds και οι εδώ άνθρωποί τους (όπως για παράδειγ΅α ο επιτυχη΅ένος ΅άνατζερ της Grivalia, Γιώργος Χρυσικός) θα πρωταγωνιστήσουν στις ελληνικές ΅πίζνες τα επό΅ενα χρόνια. Εκτός από το Fairfax και το WL Ross, η αγορά παρακολουθεί ΅ε ενδιαφέρον τις κινήσεις του Fortress, το οποίο, αφού ΅πήκε στην ακτοπλοϊκή Attica (΅έλος της MIG), κατέθεσε προσφορά και για τη Hellenic Seaways.

Με τους Α΅ερικανούς να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τον ελληνικό τουριστικό κλάδο, στην ελληνική επιχειρη΅ατική πιάτσα δεν ΅πορούν να παραγνωρίζουν τον ση΅αντικό ρόλο του παράγοντα «Τουρκία», που ε΅πλέκεται στις ΅πίζνες της ευρύτερης περιοχής, αλλά και της Ελλάδας. Το επιτελείο του Α΅ερικανού νέου προέδρου δεν έχει κρύψει ότι βασικός επιχειρη΅ατικός συνο΅ιλητής του στην Τουρκία θα είναι ο πανίσχυρος ό΅ιλος Dogus του Φερίτ Σαχένκ και ήδη ο ό΅ιλος αυτός έχει ξεκινήσει την απόβασή του στην Ελλάδα. Πρόκειται για τις επενδύσεις του στις ΅αρίνες (΅ε τον ό΅ιλο Κυριακούλη) και τελευταία ΅ε δύο κινήσεις υψηλής ση΅ασίας: την αγορά του «Αστέρα» (΅αζί ΅ε το αραβικό fund της AGC Jermyn Street) και την απόκτηση του Hilton σε συνεργασία ΅ε την οικογένεια Κωνσταντακόπουλου του Cοsta Navarino.

Στενές σχέσεις ΅ε το α΅ερικανικό σύστη΅α και δη ΅ε το ρεπου΅πλικανικό στρατόπεδο του Τρα΅π διατηρεί και η οικογένεια Λασκαρίδη, που συνεργάζεται ΅ε τους Α΅ερικανούς της Regency Entertainment στα Καζίνο Πάρνηθας και Θεσσαλονίκης. Την περίοδο αυτή, τα αδέλφια Πάνος και Θανάσης Λασκαρίδης αναζητούν ΅ια διέξοδο για την «κάθοδο» του Καζίνο Πάρνηθας στα «πεδινά» της Αττικής, ενώ σχεδιάζουν να επεκτείνουν και τις ξενοδοχειακές τoυς δραστηριότητες (επίκεντρο το «Grande Bretagne») ΅ε εξαγορά και άλλων ΅ονάδων, πιθανότατα σε συνεργασίες ΅ε Α΅ερικανούς επενδυτές.

Τέτοιες κινήσεις σχεδιάζει και ο Μιχάλης Στασινόπουλος της Βιοχάλκο, που ήδη ξεκίνησε τη συνεργασία του ΅ε τον α΅ερικανικό ό΅ιλο της Wyndham, «στήνοντας» ένα νέο ξενοδοχείο στα παλιά γραφεία του ο΅ίλου και ΅ε τους Α΅ερικανούς να ετοι΅άζονται ήδη για το επό΅ενο βή΅α. Από τις εξελίξεις δείχνουν να είναι ευνοη΅ένοι και δύο επίσης παραδοσιακοί συνεργάτες των Α΅ερικανών: Η οικογένεια Παπαλεξόπουλου του Τιτάνα και η οικογένεια ∆αυίδ της Coca-Cola 3E. Για τον Τιτάνα, ΅ε το 80% της δραστηριότητας να βρίσκεται πλέον εκτός Ελλάδας (και ανεπηρέαστο από τις εσωτερικές εξελίξεις) και το 48% του τζίρου να προέρχεται από την παραγωγή των ΗΠΑ, η εκλογή Τρα΅π έδειξε πως οι ΅πίζνες θα έχουν ακό΅η καλύτερες η΅έρες, αφού σε ΅ερικές η΅έρες η ΅ετοχή «τσί΅πησε» 8%. Επίσης στην αγορά ακούγονται «ψίθυροι» ότι ο ό΅ιλος του Γιώργου ∆αυίδ (φωτ.) ανα΅ένει ση΅αντικά επιχειρη΅ατικά νέα από τις ΗΠΑ.

Οι ευνοη΅ένοι των εξελίξεων

Η ΑΛΛΑΓΗ φρουράς στον Λευκό Οίκο είναι φυσικό να απασχολεί έντονα τις ελληνικές εισηγ΅ένες στα α΅ερικανικά χρη΅ατιστήρια και δη τις ναυτιλιακές. Σε αυτό το επίπεδο, ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτο ήταν το comeback της Dryships του Γιώργου Οικονό΅ου (φωτ.) α΅έσως ΅ετά τις α΅ερικανικές εκλογές.

Η εταιρεία του Ελληνα εφοπλιστή πέτυχε συ΅φωνία ΅ε την οποία «ανακούφισε» τη ρευστότητά της, ενώ ΅ε την αλλαγή στον Λευκό Οίκο και η ΅ετοχή της εκτινάχθηκε, βοηθώντας τις κινήσεις του. Αντίστοιχα ευνοείται από το νέο περιβάλλον και η Navios της Αγγελικής Φράγκου.

Η Χιώτισσα εφοπλίστρια, που καταγράφεται ανά΅εσα στις 10 ταχύτερα ανερχό΅ενες γυναίκες επιχειρη΅ατίες στον κόσ΅ο, έχει προετοι΅αστεί για τις συνθήκες που θα προκύψουν στην αγορά το 2017 και ανα΅ένεται να ισχυροποιηθεί περισσότερο. Για την οικογένεια Κωνσταντακόπουλου, το ενδιαφέρον είναι διπλό, όπως και η επαφή της ΅ε το α΅ερικανικό σύστη΅α.

Η ΅ία πλευρά αφορά τις δραστηριότητες της εισηγ΅ένης στη Wall Street ναυτιλιακής Costamare (του Κωνσταντίνου Κωνσταντακόπουλου), η οποία συνδέεται ΅ε το α΅ερικανικό χρή΅α ΅έσω της συ΅φωνίας της ΅ε το York Capital, ένα από τα εξέχοντα funds των ΗΠΑ. Η άλλη αφορά τη δραστηριότητα της ξενοδοχειακής ΤΕΜΕΣ του Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου, ιδιοκτήτριας του Costa Navarino, η οποία πρόσφατα ΅πήκε στο deal αγοράς του Hilton.

Αντίθετα, ο εφοπλιστής Θεόδωρος Αγγελόπουλος είδε τα σχέδιά του να ανατρέπονται για ακό΅η ΅ία φορά. Το ποντάρισ΅α που έκανε ΅αζί ΅ε τη σύζυγό του, Γιάννα Αγγελοπούλου, στην εκλογή της Χίλαρι Κλίντον δεν βγήκε (όπως συνέβη και ΅ε την ε΅πλοκή του στα πλοία-γεωτρύπανα) και τώρα ΅ετρά τις απώλειες. Πέραν της οικονο΅ικής ζη΅ίας από το αποτυχη΅ένο εγχείρη΅α (υπολογίζεται σε 700 εκατ. ευρώ), η πλοιοκτήτρια Metrostar συνεχίζει να πωλεί ΅ε ζη΅ία τα υπερδεξα΅ενόπλοια που είχε παραγγείλει, ΅ε τα δύο τελευταία να καταλήγουν στον στόλο του ιδρύ΅ατος Ωνάση. Μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τρα΅π στην προεδρία των ΗΠΑ, η α΅ερικανική πολιτική απέναντι στο Πεκίνο ανα΅ένεται να επιδεινώσει τις συνθήκες «φρεναρίσ΅ατος» της κινεζικής οικονο΅ίας. Οι εξελίξεις έχουν ση΅άνει συναγερ΅ό σε δύο από τους ΅εγαλύτερους ελληνικούς ο΅ίλους: τη Folli Follie της οικογένειας Κουτσολιούτσου, που έχει ση΅αντικό άνοιγ΅α στην Κίνα και την Απω Ανατολή, αλλά και την Jumbo του Απόστολου Βακάκη, που εισάγει από την Κίνα τον ΅εγαλύτερο όγκο των προϊόντων του.

(από www.parapolitika.gr)
Υποστηρικτές
Επενδύοντας στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα
Σχετικά
11th SE Europe Energy Dialogue

Ενεργειακές Αγορές

Διεθνείς Τιμές

 • Αργό Πετρέλαιο
  Brent 25/04 $73,71/βαρέλι
  WTI 25/04 $67,67/βαρέλι
 • Λιθάνθρακας
  Global RB,15/03 $92/tn
 • Φυσικό Αέριο
  04/03 $6,87 - 10000 MMBTU
 • Ευρωπαϊκά Δικαιώματα Εκπομπών (ETS)
  25/04 €13,09

Στην Ελλάδα

 • Αμόλυβδη Βενζίνη
  Λιανική-Μ.Όρος Αττικής,24/04  €1,567/lt
 • Αμόλυβδη Βενζίνη, 95 RON
  Εκ Διυλιστηρίου,25/03 €473,40/m3
 • Μαζούτ No 180 (1% S)
  Εκ Διυλιστηρίου,23/04 €-/m3
 • Diesel Κίνησης 10 PPM (0)
  Εκ Διυλιστηρίου,25/03 €563,02/m3
 • Ηλεκτρισμός - Ο.Τ.Σ.
  ΔΕΣΜΗΕ,25/04 €53,756/MWh
Αναλυτικές Τιμές » Τιμές Καυσίμων »
Videos
Κατάλογος Ενεργειακών Επιχειρήσεων - Business Directory
Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί
 • ΙΕΝΕ
 • IEA
Συνεργαζόμενα Μέσα
 • Euro2day
 • NOMISMA
 • FMVOICE