English | Ελληνικά
Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017
Άρθρο
Ειδήσεις Ελληνικές

Ενίσχυση της Συνεργασίας με Κύπρο και Ισραήλ για τα Περιβαλλοντικά Θέματα

Στο πλαίσιο της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ χθες, στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκε και συνεδρίαση της τριμερούς διυπουργικής επιτροπής για το περιβάλλον, με συμμετοχή του αναπληρωτή ΥΠΕΝ, Σωκράτη Φάμελλου, του Κύπριου υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Νίκου Κουγιάλη και της αναπληρώτριας γενικής διευθύντριας για θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, Galit Cohen, εκπροσώπου του υπουργού Περιβαλλοντικής Προστασίας του Ισραήλ.

Στη συνάντηση διαπιστώθηκε η πρόοδος που έχει συντελεστεί από τον Ιανουάριο 2016 μέχρι σήμερα στους τομείς της προστασίας του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος, της επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, και τέθηκαν οι βάσεις για τη συνέχιση της τριμερούς συνεργασίας, με την υπογραφή κοινού ανακοινωθέντος.

Και στους τρεις τομείς έχουν ήδη οργανωθεί τεχνικές συναντήσεις και έχουν διαμορφωθεί ειδικά προγράμματα δράσης των τριών χωρών, ενώ έχουν διοργανωθεί και συναντήσεις σε υπουργικό επίπεδο.

Ειδικά στον τομέα της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, όπου τον συντονιστικό ρόλο έχει η Ελλάδα, ο πρώτος γύρος τεχνικών συναντήσεων επικεντρώθηκε στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στις τρεις χώρες και των αντίστοιχων προτεραιοτήτων. Η πρόταση της Ελλάδας είναι η περαιτέρω συνεργασία να βασιστεί στις δραστηριότητες του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, το οποίο και θα συστήσει η Ελλάδα για την υποβοήθηση και το συντονισμό των Περιφερειακών Σχεδίων Προσαρμογής. Με τη συνεργασία αυτή η Κλιματική Αλλαγή αποτελεί κοινό τομέα δράσης σε επίπεδο Ανατολικής Μεσογείου, μιας περιοχής ιδιαίτερα ευαίσθητης και με υψηλό δείκτη κινδύνου στην κλιματική αλλαγή.

Συγκεκριμένα, η ελληνική πρόταση περιλαμβάνει: 

(α) την ανάπτυξη κοινής ομάδας δεικτών αξιολόγησης μέτρων και δράσεων προσαρμογής, 

(β) την ανταλλαγή εμπειρίας όσον αφορά στην ιεράρχηση και υλοποίηση δράσεων προσαρμογής,

(γ) ανάπτυξη εργαλείων ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των τοπικών φορέων και την οικονομία και 

(δ) την ανάπτυξη μιας κοινής διαδικτυακής πλατφόρμας για την ανταλλαγή πληροφορίας, γνώσης και δεδομένων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στις τρεις χώρες.

Ο κ. Φάμελλος, τόνισε τη σημασία ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεων για θέματα προσαρμογής, η οποία θα μπορούσε να υλοποιηθεί μέσω τριμερών προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας, ή μέσω υφιστάμενων ευρωπαϊκών και μεσογειακών προγραμμάτων. Επεσήμανε επίσης την ανάγκη πολιτικής ενίσχυσης των δράσεων για την κλιματική αλλαγή σε κυβερνητικό και διακυβερνητικό επίπεδο.

Όσον αφορά στη συνέχεια της συνεργασίας επιβεβαιώθηκε η προσήλωση των χωρών στα ζητήματα που περιλαμβάνει η κοινή εργασία και αποφασίστηκε η επέκτασή τους με νέα εργαλεία, όπως η χρήση δορυφορικών δεδομένων για την παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και το συντονισμό επέμβασης σε περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης, η διαχείριση ιλύος από την επεξεργασία αποβλήτων κι η διαχείριση υγρών αποβλήτων από ελαιουργεία, που θα εξεταστεί σε επόμενη τεχνική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο, στο Ισραήλ.

Αποφασίστηκε επίσης η επέκταση της συνεργασίας σε θέματα ανταλλαγής τεχνογνωσίας για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων κύρια όσον αφορά στη αξιοποίηση δευτερογενών καυσίμων, στη συνεργασία με την τσιμεντοβιομηχανία και στην επαναχρησιμοποίηση πρώτων υλών και υλικών.

Νωρίτερα, στο πλαίσιο του τρίτου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ, πραγματοποιήθηκε διμερής συνάντηση Ελλάδας – Ισραήλ με συμμετοχή του Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτη Φάμελλου. Βασικό θέμα της συνάντησης ήταν η έναρξη της συνεργασίας των δύο χωρών σε θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και διαχείρισης απορριμμάτων. 

Στον τομέα των απορριμμάτων οι προτεραιότητες που τέθηκαν αφορούν στην πρόληψη παραγωγής, στην ενίσχυση της ανακύκλωσης, στον περιορισμό της ταφής και σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα για η διακοπή χρήσης της πλαστικής σακούλας. 

Συζητήθηκε επίσης και η δυνατότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας στον τομέα της αφαλάτωσης, όπου η Ελλάδα πρόκειται να προκηρύξει την εγκατάσταση επιπλέον μονάδων, δυναμικότητας έως 2.000m3/d, σε νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, προκήρυξη για την οποία η ισραηλινή πλευρά έχει επιδείξει έντονο ενδιαφέρον.

Υποστηρικτές
2nd Energy Tech Forum 2017
Σχετικά
1st Energy Tech Forum

Ενεργειακές Αγορές

Διεθνείς Τιμές

 • Αργό Πετρέλαιο
  Brent 14/12 $62,11/βαρέλι
  WTI 14/12 $56,33/βαρέλι
 • Λιθάνθρακας
  Global RB,30/07 $72,57/tn
 • Φυσικό Αέριο
  30/07 $3,824 - 10000 MMBTU
 • Ευρωπαϊκά Δικαιώματα Εκπομπών (ETS)
  14/12 €6,96

Στην Ελλάδα

 • Αμόλυβδη Βενζίνη
  Λιανική-Μ.Όρος Αττικής,12/12  €1,533/lt
 • Αμόλυβδη Βενζίνη, 95 RON
  Εκ Διυλιστηρίου,14/12 €427,86/m3
 • Μαζούτ No 180 (1% S)
  Εκ Διυλιστηρίου,23/04 €-/m3
 • Diesel Κίνησης 10 PPM (0)
  Εκ Διυλιστηρίου,14/12 €523,69/m3
 • Ηλεκτρισμός - Ο.Τ.Σ.
  ΔΕΣΜΗΕ,14/12 €53,627/MWh
Αναλυτικές Τιμές » Τιμές Καυσίμων »
Videos
Κατάλογος Ενεργειακών Επιχειρήσεων - Business Directory
Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί
 • ΙΕΝΕ
 • IEA
Συνεργαζόμενα Μέσα
 • Euro2day
 • NOMISMA
 • FMVOICE