English | Ελληνικά
Κυριακή, 21 Ιανουαρίου 2018
Άρθρο
Ειδήσεις Ελληνικές

Πράσινο φως από την Κομισιόν για την Πώληση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην Ferrovie

Ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση βρίσκεται η πώληση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην ιταλική Ferrovie, μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των κρατικών ενισχύσεων προς τον όμιλο ΟΣΕ και την (υπό πώληση) εταιρεία παροχής επιβατικών και εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η έγκριση από την Επιτροπή των μέτρων στήριξης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και του ΟΣΕ συνδέεται άμεσα με το ελληνικό πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων.

Ειδικότερα, η απόφαση για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ αποτελεί προϋπόθεση για να εφαρμόσει η Ελλάδα τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του μνημονίου συνεννόησης. Η ιδιωτικοποίηση αυτή αναμένεται να στηρίξει το άνοιγμα της ελληνικής σιδηροδρομικής αγοράς στον ανταγωνισμό και να έχει θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα των υπηρεσιών μεταφορών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα της Ελλάδας για τη στήριξη της αναδιάρθρωσης του ΟΣΕ, του εθνικού διαχειριστή σιδηροδρομικής υποδομής, και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, της εταιρείας παροχής επιβατικών και εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών, είναι σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η επίτροπος Ανταγωνισμού Μαγκρέιτε Βέστεϊγερ, δήλωσε: "Τα μέτρα αυτά θα βοηθήσουν τις δύο κρατικές σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες στους Έλληνες επιχειρηματίες και επιβάτες γενικότερα.

Η σημερινή απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των προσπαθειών της Ελλάδας για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της και την επίτευξη σημαντικής ανάπτυξης.

Η εν λόγω ενίσχυση θα διευκολύνει επίσης τη μελλοντική ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων και το άνοιγμα του ελληνικού σιδηροδρομικού τομέα στον ανταγωνισμό."Η ΟΣΕ Α.Ε. διαχειρίζεται την εθνική σιδηροδρομική υποδομή της Ελλάδας και, επί του παρόντος ανήκει εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., που επίσης ανήκει εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο, αποσχίστηκε από τον ΟΣΕ το 2008 και είναι ο μοναδικός πάροχος επιβατικών και εμπορευματικών σιδηροδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Και οι δύο επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν εδώ και πολλά χρόνια οικονομικές δυσχέρειες. Το τρέχον πρόγραμμα μακροοικονομικής ανάκαμψης της Ελλάδας συνιστά την αναδιάρθρωση αυτών των επιχειρήσεων, λόγω της σημασίας τους για την ελληνική οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, το 2011 η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή διάφορα μέτρα στήριξης του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Στόχος αυτών των μέτρων είναι να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, καθώς και η συνέχιση της λειτουργίας των σιδηροδρομικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος σοβαρής διαταραχής της ελληνικής οικονομίας.

Όσον αφορά τον ΟΣΕ, από την έρευνα της Επιτροπής διαπιστώθηκε ειδικότερα ότι:

Τα μέτρα στήριξης της αναδιάρθρωσης μέσω

(i) της διαγραφής χρέους ύψους 14,3 δισ. ευρώ,

(ii) της μεταφοράς 757 υπαλλήλων διαχείρισης υποδομής, και

(iii) των ετήσιων επιχορηγήσεων, που τέθηκαν σε εφαρμογή μετά τις 22 Οκτωβρίου 2014, δεν συνιστούν κρατικές ενισχύσεις, δεδομένου ότι αφορούν δραστηριότητες που εκτελεί ο ΟΣΕ ως εθνικός διαχειριστής σιδηροδρομικής υποδομής και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό ούτε να επηρεάσουν τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών.

Η μεταφορά 217 υπαλλήλων συντήρησης και οι ετήσιες επιχορηγήσεις ύψους έως 340 εκατ. ευρώ που πραγματοποιήθηκαν πριν από τις 22 Οκτωβρίου 2014 συνάδουν με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Όσον αφορά την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα που ελήφθησαν υπέρ της εταιρείας (συγκεκριμένα, διαγραφή του χρέους και ετήσια αύξηση των ετήσιων επιχορηγήσεων), συνολικής αξίας 1.079 εκατ. ευρώ, είναι επίσης σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η Επιτροπή έκρινε τα μέτρα ενίσχυσης υπέρ του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ συμβατά με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, αφού έλαβε κυρίως υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ελληνικός σιδηροδρομικός τομέας και τη σημασία της εύρυθμης λειτουργίας των σιδηροδρομικών υπηρεσιών για τον πληθυσμό.

Τα εν λόγω μέτρα έχουν ως θεμιτό στόχο την αποτροπή του κινδύνου σοβαρής διαταραχής της ελληνικής οικονομίας, χωρίς όμως να προκαλούν αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.

Ιστορικό

Τον Ιούλιο του 2011, η Επιτροπή κίνησε επίσημη διαδικασία έρευνας για τα μέτρα υπέρ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Εξέτασε επίσης τα μέτρα στήριξης του ΟΣΕ, χωρίς όμως να κινήσει επίσημη διαδικασία έρευνας.

Σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ),"Δύνανται να θεωρηθούν ότι συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά: (…) ενισχύσεις (…) για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους· (...)".

Η έγκριση από την Επιτροπή των μέτρων στήριξης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και του ΟΣΕσυνδέεται άμεσα με το ελληνικό πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων.Ειδικότερα, η απόφαση για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ αποτελεί προϋπόθεση για να εφαρμόσει η Ελλάδα τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του μνημονίου συνεννόησης.

Η ιδιωτικοποίηση αυτή αναμένεται να στηρίξει το άνοιγμα της ελληνικής σιδηροδρομικής αγοράς στον ανταγωνισμό και να έχει θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα των υπηρεσιών μεταφορών.Η Επιτροπή εξέδωσε επίσης σήμερα απόφαση στην οποία διαπιστώνει ότι τα μέτρα στήριξης που έλαβε η Βουλγαρία υπέρ της δημόσιας κατεστημένης σιδηροδρομικής επιχείρησης BDZ είναι σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Τόσο οι αποφάσεις για τον ΟΣΕ και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ όσο και η απόφαση για τα μέτρα στήριξης της Βουλγαρίας υπέρ της BDZ δείχνουν ότι ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τα επίπεδα χρέους ορισμένων κατεστημένων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων.

Οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις επιτρέπουν στα κράτη μέλη να βοηθούν αυτές τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσχέρειες ή είναι υποχρεωμένες να μειώσουν σημαντικά το προσωπικό τους, ενώ παράλληλα διευκολύνουν τη μετάβαση σε μια ανοικτή και ανταγωνιστική σιδηροδρομική αγορά προς όφελος των καταναλωτών και των φορολογουμένων".

Υποστηρικτές
Ενεργειακές και Γεωπολιτικές Προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή και η Θέση της Ελλάδoς
Σχετικά
2nd Energy Tech Forum 2017

Ενεργειακές Αγορές

Διεθνείς Τιμές

 • Αργό Πετρέλαιο
  Brent 19/01 $68,69/βαρέλι
  WTI 19/01 $63,38/βαρέλι
 • Λιθάνθρακας
  Global RB,12/01 $97,15/tn
 • Φυσικό Αέριο
  31/12 $6,56 - 10000 MMBTU
 • Ευρωπαϊκά Δικαιώματα Εκπομπών (ETS)
  15/12 €7,07

Στην Ελλάδα

 • Αμόλυβδη Βενζίνη
  Λιανική-Μ.Όρος Αττικής,18/01  €1,549/lt
 • Αμόλυβδη Βενζίνη, 95 RON
  Εκ Διυλιστηρίου,19/01 €444,86/m3
 • Μαζούτ No 180 (1% S)
  Εκ Διυλιστηρίου,23/04 €-/m3
 • Diesel Κίνησης 10 PPM (0)
  Εκ Διυλιστηρίου,19/01 €536,32/m3
 • Ηλεκτρισμός - Ο.Τ.Σ.
  ΔΕΣΜΗΕ,19/01 €53,683/MWh
Αναλυτικές Τιμές » Τιμές Καυσίμων »
Videos
Κατάλογος Ενεργειακών Επιχειρήσεων - Business Directory
Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί
 • ΙΕΝΕ
 • IEA
Συνεργαζόμενα Μέσα
 • Euro2day
 • NOMISMA
 • FMVOICE