English | Ελληνικά
Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018
Άρθρο
Ειδήσεις Ελληνικές

Εκ Νέου Ενεργοποίηση του «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον»

Εντός του Αυγούστου αναμένεται η επανεκκίνηση της πρώτης φάσης του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» για την ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων, η οποία είχε διακοπεί λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων κονδυλίων. Παράλληλα, στα τέλη Σεπτεμβρίου ή τον Οκτώβριο αναμένεται η εκκίνηση της νέας, δεύτερης φάσης του προγράμματος.

Οι πόροι (περίπου 65 εκατ. €) για την επανεκκίνηση του «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» θα προέλθουν κατά κύριο λόγο από τα έσοδα των πλειστηριασμών των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών για το 2017 (συμβολή 20 εκ. €) και από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του 2017 (συμβολή 20 εκ. €). Δευτερεύουσες πηγές άντλησης πόρων αποτελούν οι επιστροφές (συμβολή 16,5 εκ. €), πόροι από το αδιάθετο υπόλοιπο του Προγράμματος Άμεσης Ενίσχυσης (συμβολή 8,6 εκ. €) αλλά και τόκοι από το κεφάλαιο του προγράμματος αυτού (συμβολή 486.000 €). Τέλος, ένα ποσό 147.000 € θα προέλθει από τα έσοδα των πλειστηριασμών των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών για το 2016.

Η επανεκκίνηση του προγράμματος αφορά στους δικαιούχους που, αν και είχαν υπαχθεί στο πρόγραμμα, δεν έλαβαν τη χρηματοδότηση. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί περιλαμβάνει την κοινοποίηση προς τις τράπεζες των σχετικών αποφάσεων υπαγωγής των δικαιούχων στο πρόγραμμα και κατόπιν την ενημέρωση των τελευταίων από την τράπεζα προκειμένου να υπογραφούν οι σχετικές δανειακές συμβάσεις. Ωστόσο, σε περίπτωση που παρατηρηθούν καθυστερήσεις, συστήνεται στους δικαιούχους να επικοινωνήσουν οι ίδιοι με την τράπεζα, καθώς θα διαθέτουν προθεσμία 45 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης υπαγωγής προς την τράπεζα για να ολοκληρώσουν τη σύναψη της δανειακής σύμβασης. Σε περίπτωση που η εν λόγω προθεσμία παρέλθει χωρίς την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο δικαιούχος αποκλείεται από το πρόγραμμα και αντικαθίσταται από τον επόμενο σε σειρά επιλαχόντα.

Στην πρώτη φάση του «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» προβλεπόταν αναγκαστικά ο τραπεζικός δανεισμός των δικαιούχων, ενώ το ύψος της επιχορήγησης και του δανείου καθοριζόταν βάσει του ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος. Έτσι και σε ότι αφορά στην προβλεπόμενη διαδικασία, μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, οι δικαιούχοι υποχρεούνται εντός ενός μήνα να υποβάλλουν στην τράπεζα την εντολή πληρωμής των προμηθευτών. Από την ημερομηνία γνωστοποίησης προς την τράπεζα και εντός 3 εβδομάδων από αυτή, οι δικαιούχοι θα μπορέσουν να εκταμιεύσουν προκαταβολή ανάλογη με το συνολικό ύψος του δανείου. Οι δικαιούχοι οφείλουν εντός 9 μηνών να ολοκληρώσουν τις προβλεπόμενες εργασίες και να προσκομίσουν στην τράπεζα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Κατά περίπτωση, το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί έως και κατά 3 μήνες.

Οι επιλέξιμες εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης στην πρώτη φάση του προγράμματος περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εξωτερική θερμομόνωση του ακινήτου, την αντικατάσταση των κουφωμάτων και των συστημάτων θέρμανσης, την εγκατάσταση συστημάτων σκίασης, κ.ά.

Η δεύτερη φάση του προγράμματος που αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του φθινοπώρου διαφοροποιείται κυρίως ως προς τη δυνατότητα του δικαιούχου να καλύψει με ίδιους πόρους το υπολειπόμενο της επιχορήγησης ποσό των εξόδων, χωρίς να υποχρεούται σε τραπεζικό δανεισμό. Παράλληλα, για τον υπολογισμό του ύψους της επιχορήγησης αναμένεται να ληφθούν υπόψη επιπλέον εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια.


Υποστηρικτές
H Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Μετάβαση
Σχετικά
Energy Commodities 2018

Ενεργειακές Αγορές

Διεθνείς Τιμές

 • Αργό Πετρέλαιο
  Brent 16/03 $65,19/βαρέλι
  WTI 16/03 $61,34/βαρέλι
 • Λιθάνθρακας
  Global RB,15/03 $92/tn
 • Φυσικό Αέριο
  04/03 $6,87 - 10000 MMBTU
 • Ευρωπαϊκά Δικαιώματα Εκπομπών (ETS)
  16/03 €10,97

Στην Ελλάδα

 • Αμόλυβδη Βενζίνη
  Λιανική-Μ.Όρος Αττικής,15/03  €1,524/lt
 • Αμόλυβδη Βενζίνη, 95 RON
  Εκ Διυλιστηρίου,16/03 €422,98/m3
 • Μαζούτ No 180 (1% S)
  Εκ Διυλιστηρίου,23/04 €-/m3
 • Diesel Κίνησης 10 PPM (0)
  Εκ Διυλιστηρίου,16/03 €505,73/m3
 • Ηλεκτρισμός - Ο.Τ.Σ.
  ΔΕΣΜΗΕ,16/03 €49,911/MWh
Αναλυτικές Τιμές » Τιμές Καυσίμων »
Videos
Κατάλογος Ενεργειακών Επιχειρήσεων - Business Directory
Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί
 • ΙΕΝΕ
 • IEA
Συνεργαζόμενα Μέσα
 • Euro2day
 • NOMISMA
 • FMVOICE