English | Ελληνικά
Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018
Άρθρο
Χρηματιστήριο της Ενέργειας

O Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις Εκπομπές των Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής Επηρεάζει τις Επενδύσεις σε Λιγνιτικές Μονάδες της ΝΑ Ευρώπης

Σε σχετικό άρθρο που αναρτήθηκε στο energia. gr στις 18 Αυγούστου (βλέπε εδώ), επισημάνθηκε η ύπαρξη πιο αυστηρών κανόνων όσον αφορά τις ρυπογόνες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων πολλών μεγάλων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα.

Πιο συγκεκριμένα, τα νέα πρότυπα περιλαμβάνουν αυστηρότερους κανόνες για τις εκπομπές οξειδίου του αζώτου (NOx), διοξειδίου του θείου (SO2), υδραργύρου και σωματίδια επιβλαβούς σκόνης.Αυτές οι τοξικές ουσίες συνδέονται με θέματα που άπτονται της υγείας και του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης του άσθματος στα παιδιά, καθώς επίσης της ρύπανσης του αέρα και των ευρωπαϊκών υδάτων.

Με αφορμή την συγκεκριμένη απόφαση, το ΙΕΝΕ στην ανάλυση Ιουλίου-Αυγούστου ( Monthly Analysis Issue No 241) επιχείρησε να «σκιαγραφήσει» τις επιπτώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν στις επενδύσεις που αφορούν λιγνιτικές μονάδες στη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Σε μία περιγραφική και συγκριτική ανάλυση χώρα ανά χώρα, παρέχοντας πληροφορίες για την τρέχουσα πλήρη κατάσταση των λιγνιτικών μονάδων της περιοχής (υπό αδειοδότηση, υπό κατασκευή, ακυρωθέντα, αλλά και σε λειτουργία - βλέπε πίνακα), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι σχεδόν όλα τα προβλεπόμενα έργα δεν αναμένεται να ικανοποιήσουν άμεσα τους νέους αυστηρότερους κανόνες.

Για τις λιγνιτικές μονάδες, που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί περιβαλλοντικές άδειες ή πρέπει να τροποποιηθούν ή να ενημερωθούν, οι άδειες θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τα νέα πρότυπα προκειμένου να αυξηθεί το ενδιαφέρον των επενδυτών και να αποφευχθεί η ανάγκη δαπανηρών επενδύσεων αργότερα. Κατά γενικό κανόνα, επιτρέπεται η θέσπιση αυστηρότερων όρων αδειοδότησης από ό,τι προβλέπει η εκάστοτε εθνική νομοθεσία, οπότε αυτό δεν πρέπει να δημιουργεί νομικά ζητήματα. Για τις μονάδες, που έχουν ήδη εκδιδόμενες περιβαλλοντικές άδειες, συνιστάται τα υπουργεία που είναι υπεύθυνα για επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα να προειδοποιούν τους επενδυτές σχετικά με τα νέα πρότυπα, ενώ τα υπουργεία που είναι υπεύθυνα για το περιβάλλον να κάνουν αλλαγές στις άδειες όπου αυτό είναι ακόμη εφικτό (π.χ. όπου ο σχεδιασμός των μονάδων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί ή η κατασκευή αυτών δεν έχει ακόμη ξεκινήσει).

Επίσης, η ανάλυση Ιουλίου-Αυγούστου του ΙΕΝΕ παραθέτει σχετικά στοιχεία από την πρόσφατα εκδοθείσα μελέτη αναφοράς του Ινστιτούτου “ SE Europe Energy Outlook 2016/2017” όσον αφορά τις εκπομπές αέριων ρύπων στην ΝΑ Ευρώπη, αλλά και την χρήση στερεών καυσίμων ως συνιστώσα της ακαθάριστης εγχώριας κατανάλωσης ενέργειας. Η εκπόνηση της συγκεκριμένης ανάλυσης πραγματοποιήθηκε από τον κ. Κ. Ν. Σταμπολή, Εκτελεστικό Διευθυντή του ΙΕΝΕ και τον κ. Δημήτρη Μεζαρτάσογλου, Επιστημονικό Συνεργάτη του ΙΕΝΕ.

 

Υποστηρικτές
Prospects for an Expanded South Corridor
Σχετικά
Energy Market Integration and Transition in SE Europe

Ενεργειακές Αγορές

Διεθνείς Τιμές

 • Αργό Πετρέλαιο
  Brent 20/02 $64,90/βαρέλι
  WTI 20/02 $61,79/βαρέλι
 • Λιθάνθρακας
  Global RB,14/02 $93,05/tn
 • Φυσικό Αέριο
  02/02 $7,56 - 10000 MMBTU
 • Ευρωπαϊκά Δικαιώματα Εκπομπών (ETS)
  20/02 €9,70

Στην Ελλάδα

 • Αμόλυβδη Βενζίνη
  Λιανική-Μ.Όρος Αττικής,19/02  €1,532/lt
 • Αμόλυβδη Βενζίνη, 95 RON
  Εκ Διυλιστηρίου,20/02 €411,04/m3
 • Μαζούτ No 180 (1% S)
  Εκ Διυλιστηρίου,23/04 €-/m3
 • Diesel Κίνησης 10 PPM (0)
  Εκ Διυλιστηρίου,20/02 €499,86/m3
 • Ηλεκτρισμός - Ο.Τ.Σ.
  ΔΕΣΜΗΕ,20/02 €56,422/MWh
Αναλυτικές Τιμές » Τιμές Καυσίμων »
Videos
Κατάλογος Ενεργειακών Επιχειρήσεων - Business Directory
Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί
 • ΙΕΝΕ
 • IEA
Συνεργαζόμενα Μέσα
 • Euro2day
 • NOMISMA
 • FMVOICE