English | Ελληνικά
Σάββατο, 21 Απριλίου 2018
Άρθρο
energia.gr Άποψη

Υψηλό το ‘Κοινωνικό’ Κόστος της Φόρτισης των Ηλεκτρικών Οχημάτων

Η SP Energy Networks, μεγάλη εταιρία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου, προειδοποιεί ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση θα επέλθει πολύ πιο γρήγορα από τους στόχους της Βρετανικής κυβέρνησης για απαγόρευση των μη υβριδικών βενζινοκίνητων και ντιζελοκίνητων οχημάτων το 2040. Επιπλέον, υπάρχουν προβλέψεις για δραματική μείωση του κόστους των ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο) έως και σε τιμές χαμηλότερες αυτών των νέων οχημάτων συμβατικών καυσίμων μέχρι το μισό της επόμενης δεκαετίας. Παράλληλα, σύμφωνα με προβλέψεις της UBS Automotive, θα επιτευχθεί εξίσωση του κόστους ιδιοκτησίας τους με αυτό των πετρελαιοκίνητων εντός του 2018.

Το σενάριο αναφοράς του ΙΕΑ ( International Energy Agency) για την διείσδυση των Η/Ο στην αγορά είναι πολύ συντηρητικό σε σύγκριση με τα υπόλοιπα σενάρια αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής, αλλά ακόμη και σε ένα τέτοιο σενάριο, τα νέα φορτία που θα προστεθούν στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας είναι ικανά να προξενήσουν αστάθεια στο δίκτυο. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, εξαιτίας της Κλιματικής Αλλαγής, η διείσδυση των Η/Ο και των τεχνολογιών υποστήριξης τους ενδέχεται να υπερβεί κατά πολύ τα μεγέθη που προβλέπει το σενάριο αναφοράς, οπότε και τα προβλήματα του δικτύου, που συνδέονται με τη φόρτισή τους, αναμένεται να είναι πιο πολλά και πλέον συχνά.

Εξέλιξη Παγκοσμίου Στόλου Η/Ο μέχρι το 2030 (πηγή IEA)


Η Green Alliance, ένα μη κερδοσκοπικό και ανεξάρτητο think-tank, σε μελέτη του βρήκε ότι η ταυτόχρονη φόρτιση τουλάχιστον 6 οχημάτων στον ίδιο δρόμο σε ώρα αιχμής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να προκαλέσει ανεπάρκεια ισχύος. Για να αποφθεχτεί κάτι τέτοιο χρειάζεται να γίνουν απαραίτητες δαπανηρές αναβαθμίσεις στις εγκαταστάσεις των τοπικών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας.

Μελέτη που έγινε στο Λονδίνο εκτίμησε το κόστος ενίσχυσης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας της πόλης με σκοπό την αντιμετώπιση της επιπλέον ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας λόγω χρήσης Η/Ο μεταξύ 6 και 16 δις μέχρι το 2050.

Η όλη συζήτηση για το πώς θα επιτευχθεί η μετάβαση στα Η/Ο αναμένεται να ενταθεί τον επόμενο χρόνο. Ο Ofgem, ο ρυθμιστής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου, εξέδωσε πρόσφατα μια έκθεση όπου εξετάζει το πώς τα κόστη για τις οικιακές εγκαταστάσεις φόρτισης θα κατανεμηθούν με δίκαιο τρόπο στους καταναλωτές.

Παράγοντες της αγοράς τονίζουν ότι ιδιοκτήτες που θέλουν να εγκαταστήσουν οικιακούς ταχυφορτιστές και να φορτίζουν τις ώρες υψηλής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας σίγουρα θα πρέπει να επωμιστούν το κόστος της εγκατάστασης τους. Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες που θα εγκαταστήσουν έξυπνους φορτιστές οι όποιοι θα δουλεύουν μόνο όταν μπορεί να εξασφαλιστεί η ευστάθεια δικτύου θα ήταν συνετό να απαλλαγούν από το κόστος εγκατάστασης. Επομένως, προτάσσεται ως αντικίνητρο η επιπλέον επιβάρυνση της φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων τις ώρες αιχμής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι, το κόστος λειτουργίας και αναβάθμισης του ηλεκτρικού δικτύου τελικά θα μετακυλίεται στον καταναλωτή δια μέσου των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Παρόλη την δημιουργία κινήτρων, υπάρχει πάντα η πιθανότητα ακούσιας τεχνολογικής περιθωριοποίησης και αδυναμίας υιοθέτησης των Η/Ο από τις χαμηλοεισοδηματικές τάξεις, όπως έγινε και στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών, παρόλη τη σχετική μείωση του κόστους απόκτησής τους.

Τέλος, μπορούμε να πούμε ότι, σύμφωνα με τις τάσεις της αγοράς, η Φόρτιση ως υπηρεσία αποκτά πλέον δύο υποστάσεις, είτε βρίσκεται στην προαίρεση του καταναλωτή είτε πρόκειται για υπηρεσία, διαχειρίσιμη με τέτοιον τρόπο, ώστε να εξισορροπεί το «κοινωνικό ενεργειακό κόστος».

 

* O Αλέξανδρος Περέλλης είναι Βοηθός Ερευνητή στο Ινστιτούτο Ενεργείας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ).

Υποστηρικτές
Επενδύοντας στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα
Σχετικά
11th SE Europe Energy Dialogue

Ενεργειακές Αγορές

Διεθνείς Τιμές

 • Αργό Πετρέλαιο
  Brent 20/04 $74,06/βαρέλι
  WTI 20/04 $68,53/βαρέλι
 • Λιθάνθρακας
  Global RB,15/03 $92/tn
 • Φυσικό Αέριο
  04/03 $6,87 - 10000 MMBTU
 • Ευρωπαϊκά Δικαιώματα Εκπομπών (ETS)
  20/04 €13,05

Στην Ελλάδα

 • Αμόλυβδη Βενζίνη
  Λιανική-Μ.Όρος Αττικής,19/04  €1,563/lt
 • Αμόλυβδη Βενζίνη, 95 RON
  Εκ Διυλιστηρίου,20/03 €463,37/m3
 • Μαζούτ No 180 (1% S)
  Εκ Διυλιστηρίου,23/04 €-/m3
 • Diesel Κίνησης 10 PPM (0)
  Εκ Διυλιστηρίου,20/03 €552,48/m3
 • Ηλεκτρισμός - Ο.Τ.Σ.
  ΔΕΣΜΗΕ,20/04 €49,597/MWh
Αναλυτικές Τιμές » Τιμές Καυσίμων »
Videos
Κατάλογος Ενεργειακών Επιχειρήσεων - Business Directory
Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί
 • ΙΕΝΕ
 • IEA
Συνεργαζόμενα Μέσα
 • Euro2day
 • NOMISMA
 • FMVOICE