English | Ελληνικά
Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018
Άρθρο
Συνεντεύξεις

Παναγιωτάκης, ΔΕΗ, στο Energia.gr: «Δεν Υπάρχει Λόγος Ανησυχίας για την Ασφάλεια του Ηλεκτρικού Συστήματος»

Αποκλειστικό energia. gr:

Τις τελευταίες ημέρες, με εντεινόμενη την οικονομική κρίση και με μία τραπεζική αργία διαρκείας, το energia. gr μέσα από ρεπορτάζ και αρθρογραφία του έχει αναδείξει τα προβλήματα λειτουργίας που αντιμετωπίζουν οι μεγάλες ενεργειακές επιχειρήσεις της χώρας και τους κινδύνους που απειλούν συνολικά το ενεργειακό σύστημα, με τη ΔΕΗ να αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του. Απευθυνθήκαμε στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μανώλη Παναγιωτάκη θέτοντάς του μια σειρά από βασικά ερωτήματα.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Επιχείρησης, απαντώντας στο energia. gr, απαριθμεί αναλυτικά ανά ενεργειακή πηγή τα μέσα που έχει στη διάθεσή της η ΔΕΗ για να διασφαλίσει τη λειτουργία του συστήματος σε περίοδο κρίσης, με έμφαση στα λιγνιτικά της αποθέματα, αλλά και στους υδροηλεκτρικούς σταθμούς, που, όπως υπογραμμίζει, εμφανίζουν επάρκεια στους ταμιευτήρες τους για να αντιμετωπισθούν τυχόν έκτακτες συνθήκες. Παράλληλα, αναφέρεται και στην κάλυψη των αναγκών ηλεκτροδότησης των νησιών του Μη Διασυνδεδεμένου Συστήματος εν μέσω τουριστικής περιόδου.

Τέλος, ο κ. Παναγιωτάκης διαβεβαιώνει ότι η ΔΕΗ διαθέτει επαρκή χρηματικά αποθέματα για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών της αναγκών και βέβαια της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Αναλυτικά οι απαντήσεις του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ στο Energia.gr:

(1) Ποιες είναι οι επιπτώσεις για την ασφάλεια του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας από την μεγιστοποίηση των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτές διαμορφώθηκαν το τελευταίο διάστημα;

Οι εισαγωγές Η/Ε εμφανίζουν, γενικά, αυξομειώσεις ανάλογα με το οικονομικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν. Οι έκτακτες καταστάσεις μπορούν και αυτές να τις επηρεάσουν σημαντικά. Έτσι, παρατηρήσαμε τους τελευταίους μήνες μια σημαντική αύξηση των Εισαγωγών, ενώ τις τελευταίες μέρες παρατηρήθηκε σημαντική μείωσή τους.

Σε κάθε περίπτωση, ο Διαχειριστής του Συστήματος, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Διαχειριστές των γειτονικών χωρών, καθορίζουν το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος των διασυνδετικών ροών με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επηρεάζεται η ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας.

Συνεπώς δεν νομίζουμε ότι τίθεται κανένα θέμα για την ασφάλεια του ηλεκτρικού συστήματος από τη μεγιστοποίηση ή τις αυξομειώσεις των εισαγωγών.

(2) Mε ποιο τρόπο μπορεί να διασφαλιστεί η λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας σε περίοδο κρίσης όπως αυτή που βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες. Σε τι καύσιμα και με ποιο τρόπο θα δοθεί προτεραιότητα;

Θα πρέπει να έχουμε σε ετοιμότητα τη συμβατική μας παραγωγή και να έχουμε διασφαλίσει την επάρκεια καυσίμων.

Λιγνίτες : Αρμοδιότητα της ΔΕΗ και πρώτιστης σημασίας για την ασφαλή λειτουργία του Συστήματος. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι δημιουργεί ελάχιστη συναλλαγματική επιβάρυνση. Τα λιγνιτικά αποθέματα στις αυλές των Σταθμών είναι επαρκή για να διασφαλιστούν οι ανάγκες του Συστήματος για μεγάλη χρονική περίοδο.

Νερά : Σημαντικός ο ρόλος τους, αλλά εξαρτώνται από την υδραυλικότητα. Την περίοδο αυτή υπάρχουν επαρκή υδάτινα αποθέματα στους ταμιευτήρες των σταθμών για να αντιμετωπισθούν τυχόν έκτακτες συνθήκες.

ΑΠΕ : Υπάρχουν ούτως ή άλλως, με τα γνωστά προβλήματα στοχαστικότητας που εισάγουν.

Φ.Α. : Πρέπει να διασφαλίζεται η επάρκεια εφοδιασμού σε Φ.Α. Ωστόσο με δεδομένη την υπερεπάρκεια προσφοράς ισχύος, η σημασία του Φ.Α. στην ηλεκτροπαραγωγή είναι σήμερα δευτερεύουσας σημασίας.

Υγρά Καύσιμα : Οι δεξαμενές της ΔΕΗ έχουν τα προβλεπόμενα αποθέματα ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια τροφοδοσίας στα νησιά.

(3) Υπάρχει περίπτωση να επηρεαστεί η λειτουργία της επιχείρησης και η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από την παρατηρούμενη κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος;

Η ΔΕΗ διαθέτει επαρκή χρηματικά αποθέματα για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών της αναγκών και βέβαια της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Εάν υπάρξει κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος θα υπάρξουν προβλήματα όπως και στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Πιστεύουμε ωστόσο ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα ληφθούν ειδικά μέτρα, ώστε τα όποια προβλήματα να καταστούν διαχειρίσιμα.

Υποστηρικτές
Prospects for an Expanded South Corridor
Σχετικά
Energy Market Integration and Transition in SE Europe

Ενεργειακές Αγορές

Διεθνείς Τιμές

 • Αργό Πετρέλαιο
  Brent 22/02 $65,33/βαρέλι
  WTI 22/02 $61,44/βαρέλι
 • Λιθάνθρακας
  Global RB,14/02 $93,05/tn
 • Φυσικό Αέριο
  02/02 $7,56 - 10000 MMBTU
 • Ευρωπαϊκά Δικαιώματα Εκπομπών (ETS)
  22/02 €9,56

Στην Ελλάδα

 • Αμόλυβδη Βενζίνη
  Λιανική-Μ.Όρος Αττικής,21/02  €1,530/lt
 • Αμόλυβδη Βενζίνη, 95 RON
  Εκ Διυλιστηρίου,22/02 €415,69/m3
 • Μαζούτ No 180 (1% S)
  Εκ Διυλιστηρίου,23/04 €-/m3
 • Diesel Κίνησης 10 PPM (0)
  Εκ Διυλιστηρίου,22/02 €508,61/m3
 • Ηλεκτρισμός - Ο.Τ.Σ.
  ΔΕΣΜΗΕ,22/02 €54,851/MWh
Αναλυτικές Τιμές » Τιμές Καυσίμων »
Videos
Κατάλογος Ενεργειακών Επιχειρήσεων - Business Directory
Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί
 • ΙΕΝΕ
 • IEA
Συνεργαζόμενα Μέσα
 • Euro2day
 • NOMISMA
 • FMVOICE