Σε ποιόν ενεργειακό τομέα πιστεύετε ότι θα πραγματοποιηθούν οι μεγαλύτερες επενδύσεις την επόμενη δεκαετία (2016-2025) στην ΝΑ Ευρώπη;

1. έργα φυσικού αερίου
71 (28%)
2. εγχώριες και διεθνείς ηλεκτρικές διασυνδέσεις και δίκτυα
49 (19%)
3. έργα ΑΠΕ, ενεργειακής αποδοτικότητας και συμπαραγωγής
69 (27%)
4. λιγνιτικά έργα
16 (6%)
5. δραστηριότητες upstream και downstream
52 (20%)

Έχουν ψηφίσει: 257 - Ψηφίστε