Σε ποιόν ενεργειακό τομέα πιστεύετε ότι θα πραγματοποιηθούν οι μεγαλύτερες επενδύσεις την επόμενη δεκαετία (2016-2025) στην ΝΑ Ευρώπη;

1. έργα φυσικού αερίου
259 (31%)
2. εγχώριες και διεθνείς ηλεκτρικές διασυνδέσεις και δίκτυα
134 (16%)
3. έργα ΑΠΕ, ενεργειακής αποδοτικότητας και συμπαραγωγής
195 (24%)
4. λιγνιτικά έργα
92 (11%)
5. δραστηριότητες upstream και downstream
144 (17%)

Έχουν ψηφίσει: 824 - Ψηφίστε