Σε ποιόν ενεργειακό τομέα πιστεύετε ότι θα πραγματοποιηθούν οι μεγαλύτερες επενδύσεις την επόμενη δεκαετία (2016-2025) στην ΝΑ Ευρώπη;

1. έργα φυσικού αερίου
159 (26%)
2. εγχώριες και διεθνείς ηλεκτρικές διασυνδέσεις και δίκτυα
112 (18%)
3. έργα ΑΠΕ, ενεργειακής αποδοτικότητας και συμπαραγωγής
153 (25%)
4. λιγνιτικά έργα
66 (11%)
5. δραστηριότητες upstream και downstream
121 (20%)

Έχουν ψηφίσει: 611 - Ψηφίστε